نام و نام خانوادگی :خانم ف- سلحشوری
پست مربوطه :مدیر خدمات پرستاری
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری
تلفن تماس :6224874-0712
تلفن داخلی :270


وظایف و مسئولیتها :
1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقا کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به بیماران
2-گردآوری اطلاعات سازمانی ،اطلاعات مربوط به بیمار و نیروی انسانی و تجهیزات
3-شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
4-تعیین اهداف مبتنی بر نیاز ها جهت تامین ،حفظ و ارتقا سطح سلامت و رفاه اجتماعی بیماران با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
5-تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
6-ارائه راهکار بهینهبه مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
7- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز
8-تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش ها ی پرستاری بر اساس استانداردهای علمی
9-بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف
10-هدایت و رهبری واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
11-ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ،عملکرد مطلوب ،حسن رفتار شغلی و...
12-پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ