فرایندهای مورد نیاز مراجعین
    

فرایند اخذ رضایت آگاهانه در موارد غیر اورژانس
فرایند اعزام بیمار از بخش های بستری
فرایند انتقال بیمار به بخش های دیگر
فرایند انجام اقدامات درمانی برای بیماری که توسط سگ گاز گرفته شده است
فرایند انجام اکوکاردیوگرافی جهت بیماران بستری د ر بخش CCU
فرایند ترخیص بیمار در  بخش CCU
فرایند گرفتن رضایت جهت ترخیص با میل شخصی در بخش CCU
فرایند گرفتن رضایت جهت ترخیص با میل شخصی
فرآنید انجام سونوگرافی
فرآیند استرداد قبوض سرپایی
فرآیند انجام سی تی اسکن بیماران سرپایی بدون تزریق
فرآیند پذیرش بیماران پاراکلنیک در واحد صندوق
فرآیند پذیرش بیماران بستری با بیمه تامین اجتماعی
فرآیند پذیرش بیماران بستری با بیمه خدمات درمانی
فرآیند پذیرش بیماران ماموگرافی
فرآیند پیگیری تسویه حساب پرونده های تسویه نشده
فرآیند ترخیص بیماران حوادث ترافیکی
فرآیند ترخیص نوزادانی که فاقد دفترچه بیمه می باشند
فرآیند جوابدهی به بیماران سی تی اسکن
فرآیند عکسبرداری بیماران اورژانس و OPDرادیولوژی
فرآیند نوبت دهی سی تی اسکن با تزریق بیماران سرپایی
فرآیند پذیرش بیماران سونوگرافی OPD

خط مشي های حقوق گيرنده خدمت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 18:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ