نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای محمد شهبازی
نوع فعالیت : نظارت بر فرایند خرید ، تعمیر ، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بیمارستان
تلفن داخلي :262


شرح مختصر از فعالیت واحد :

1- پیگیری و نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی
2- پیگیری و نظارت بر سرویس دوره ای تجهیزات پزشکی
3- انجام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
4- راند روزانه تجهیزات پزشکی
5- انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی
6- انجام بازدید دوره ای از تجهیزات پزشکی
7- خرید تجهیزات پزشکی

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ