نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای کورش مرادی
نوع فعالیت : مالی
تلفن داخلي :281-278

مشخصات پرسنل واحد :

نام و نام خانوادگی : سلمان زارع                            سمت : حسابدار تعهدی

نام و نام خانوادگی : رضا خبازی                              سمت : حسابدار تعهدی

نام و نام خانوادگی : علی اکبر توانایی                     سمت : حسابدار - مسئول رسیدگی به اسناد

نام و نام خانوادگی :
سمیه افخمی ابوالوردی            سمت : حسابدار 
 
نام و نام خانوادگی : 
محمد علی نصیری                  سمت : حسابدار - حقوق و دستمزدشرح مختصر از فعالیت واحد :

1-تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و آئین نامه ها و مقررات حاکم بر 2-دانشگاه و ارسال به موقع صورتهای مالی و سایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی
2-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد
4-حفظ و شناسایی و همچنین نگهداری حساب اموال،ماشین آلات و تجهیزات و دارائیهای واحد
5-کنترل امضا اسناد مالی و اوراق تعهد آور براساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست محترم دانشگاه
6-اجرای کدینگ و سرفصلهای اعلام شده امورمالی
7-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی
8-گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ