نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای خداکرم بهمنی
نوع فعالیت : مالی
تلفن داخلي :297

شرح مختصر از فعالیت واحد :

1- مطالعه و اجراي دقيق بخشنامه ها- دستورالعمل هاي مربوط به درآمد و دريافت تعرفه هاي قانوني و همچنين قراردادهاي منعقده با سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد و هماهنگي لازم در اين خصوص با ساير واحدها
2- تحويل و جمع آوري روزانه كليه اسناد و مدارك و نسخ و صورتحساب بيمه اي بياران سرپايي و بستري از ساير واحدهاي بيمارستان و تفكيك بر اساس نوع بيمه.
3- کارشناسی کلیه اسناد و مدارک بیمه ای سرپایی و بستری در خصوص رعایت کلیه موارد درخواستی از طرف سازمانهای بیمه گر از جمله امضا و مهرهای لازم و کنترل روزانه اسناد بیمه ای با لیست کامپیوتری و در صورت ناقص بودن مدارک بیمه ای ارجاع به واحد مربوطه جهت اصلاح و پیگیری لازم .
4-تهيه و تنظيم ليست نهايي ماهیانه به تفكيك نوع سازمان بیمه گر و نوع خدمات انجام شده و مرتب نمودن برگ بیمه ها و پرونده های بستری بر اساس لیست تنظیمی و همکاری و هماهنگی لازم با کارشناسان بیمه مقیم بیمارستان در خصوص تحویل به موقع اسناد ماهیانه در موعد مقرر که پانزدهم ماه بعد میباشد.
5-پیگیری وصول مطالبات بیمارستان از سازمانهای طرف قرارداد و تهیه صورتهای مالی و مقایسه ای صورتحسابهای ارسالی و دریافتی جهت مشخص نمودن مواردی که مشمول تعدیلات گردیده اند و گزارش به مدیریت بیمارستان.
6-ثبت کلیه امور مربوط به درآمد در دفاتر مربوطه و تهیه صورتحسابهای ماهیانه درآمد از جمله صورت وضعیت درآمد بیمه ای جهت ارسال به ذیحسابی دانشگاه و کمیته هزینه درامد
7-تحویل و نگهداری اسناد ضمانتی بیماران و همکاری لازم در خصوص پیگیری پرونده هایی که ترخیص گردیده ولی تسویه نشده است .
8-همکاری با مدیریت بیمارستان در جهت ارائه آمار و اطلاعات مربوط به درآمد بیمارستان و انجام مکاتبات لازم.

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ