نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای وحید انصاریان
نوع فعالیت : انبارداری
تلفن داخلي :237

شرح مختصر از فعالیت واحد :

1. كنترل سفارش براي كالاهاي پر مصرف
2. كنترل و بررسي ميزان مصرف كالاهاي واحدها و بخش هاي درماني در طول ماه
درخواست خرید کالا جهت انبارها با توجه به نقطه سفارش و درخواستهای بخشها
3. تحویل درخواستها به تدارکات جهت خرید
4. تحویل اجناس خریداری شده توسط تدارکات طبق مقررات قانونی
5.صدور رسيد و حواله انبار براي كالاها
6. چیدمان و بسته بندی اقلام خریداری شده
7. برنامه ريزي و زمانبندي براي توزيع كالا بصورت در هر ماه
8. توزيع كالا طبق برنامه زمانبندي شده در بخشها
9. صدور حواله جهت بخشها و تحویل کالا طبق حواله به واحدهای مختلف
10. رایانه ای کردن تمام اسناد و مدارک انبارها
11. بررسی اسناد و بایگانی اسناد

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ