نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای منصور حق شناس
نوع فعالیت : کنترل و بازدید اموال واحد
تلفن داخلي :277

شرح مختصر از فعالیت واحد :
1-ثبت و نگهداری اموال رسیده و فرستاده در دفاتر مربوطه با رعایت طبقه بندی و مشخصات کامل و اختصاص شماره اموال و حفظ و نگهداری دفاتر و اوراق بهادار
2-صورت برداری از اموال اتاقها و تحویل اموال منقول و در حکم مصرف به مسئول مربوطه و کنترل اموال به صورت سه ماهه و جلوگیری از هر گونه جابجایی بدون هماهنگی
3-ثبت و صدور پروانه خروج جهت اموال تعمیری و امانی که به صورت موقت از مرکز خارج می شود و پیگیری جهت برگشت اموال به واحد مصرف کننده
4-ثبت و ارسال صورتحساب اموال رسیده و فرستاده ه ذیحسابی طی هر 6 ماه
5-اعلام و گزارش اموال مفقودی و خسارت دیده طی صورتجلسه های لازم به ذیحسابی
6-پیگیری اموال اسقاطی و مازاد و نگهداری در انبار و ارسال صورتحساب جهت فروش و حذف اموال
7-نظارت بر محل نگهداری اموال جهت جلوگیری از صدمات احتمالی و امنیتی
8-تحویل خودروهای مرکز به تحویل گیرنده ، اخذ برگ عدم خلافی ، نظارت بر خسارت وارده در طی هر ماه و اعلام خودروهای اسقاطی و مازاد بر مصرف به ذیحسابی
9-بررسی اموال مازاد بر مصرف اتاق ها ،انتقال به سایر نقاط قابل استفاده و مصرف بهینه
10-نظارت بر درخواست اموال خریداری
11-ثبت اموال در سیستم تعهدی و نقدی و کنترل اموال تحویلی
12-ثبت اموال اهدائی
13-پیگیری و ثبت اموال انتقالی بین مراکز
14-هماهنگی با امورمالی واحد جهت کنترل ماهیانه و انبارگردانی سالیانه

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ