امور نیروی انسانی
پرسنل واحد
رئیس امور اداری : آقای محمد بحرینی
                                                                       محمد بحرینی رئیس امور اداری
مسئول کارگزینی : آقای عباس هوشیار

                                                                       عباس هوشیار مسئول کارگزینی

مسئول حضور و غیاب: آقای وفادار نصیری

نوع فعالیت : فعالیتهای مربوط به حضور و غیاب پرسنلی بیمارستان قائم (عج) 
تلفن داخلي :232

شرح مختصر از فعالیت واحد :

1-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و بودجه مصوب
2-بررسی تغییرات پستها ی سازمانی و موقت با همکاری واحد تشکیلات
3-رسیدگی و انجام امور پرسنلی واحد از قبیل اضافه کار ، ترفیع ، استخدام و صدور احکام کارگزینی
4-نظارت بر انجام فرایند سریع ثبت مکاتبات واحد با سایر سازمانها و واحدهای دیگر
5-نظارت بر حضور و غیاب پرسنل واحد

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ