نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای محمد هاشم رضایی
نوع فعالیت : دبیرخانه
تلفن داخلي :270

شرح مختصر از فعالیت واحد :

 1. ثبت، شماره و كپي نامه هاي رسيده و ارسالي
2. ارسال نامه ها به واحدهاي مختلف داخلي و خارجي
3. بايگاني و نگهداري نامه هاي وارده
4. استفاده از اتوماسيون جهت دريافت و ارسال نامه هاي مربوط به واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي
5. تايپ نامه هاي اداري
6. تايپ نمودار، فلوچارت ، آمار و كارهاي متفرقه مربوط به تمامي واحدهاي بيمارستان

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ