نام و نام خانوادگی مسئول واحد : آقای احمد محرابی
نوع فعالیت : توانبخشی
تلفن داخلي :251

بخش فیزیوتراپی بیمارستان حضرت قائم

شرح مختصر از فعالیت واحد :
بخش فیزیوتراپی بیمارستان قائم(عج) با استفاده از ابزار و تکنیکهای الکتروتراپی و مکانوتراپی (تمرین درمانی) و نیز با ارائه راهنمایی های لازم در مورد نحوه درمان بیماران بستری و سرپایی ارجاعی از سوی متخصص مربوطه ،اقدام به درمان بیماران مراجعه کننده می نماید.
بیماران بستری:
شامل بیماران بستری شده در بخشهای جراحی مردان و زنان،داخلی ،اطفال،ICU،CCU و اتفاقات می باشد که با تشخیص و تجویز پزشک متخصص در همان روز درخواست شده تحت درمان فیزیوتراپی قرار می گیرند که بسته به بیماری و تجویز پزشک متخصص مربوطه شامل تمرین درمانی فعال و غیر فعال، آموزش راه رفتن ، تمرینات دامنه حرکتی، فیزیوتراپی تنفسی ،ماساژ در محل بخش بستری و در صورت نیاز الکتروتراپی در محل بخش فیزیوتراپی تحت درمان قرار می گیرند.برای این بیماران نسخه دفترچه نیاز نیست و ذکر موارد در پرونده بیمار توسط پزشک کافی است.
بیماران سرپایی:
بیماران سرپایی با نسخه پزشک متخصص به بخش مراجعه می نمایند که با توجه به حجم مراجعه کنندگان و امکانات و تعداد پرسنل موجود ، در نوبت درمان قرار می گیرند. مواردی مثل دردهای شانه ،گردن ،کمر،زانو،آرنج،مچ دست و پا،آسیبهای ورزشی سکته مغزی ،ضربه مغزی،ام اس،فلج صورت،شکستگی وخشکی مفصل و پارگی منیسک و عضلات و رباط و سائیدگی ها و... تحت درمان قرار می گیرند.
برای پذیرش بیمار مواردی لازم است که باید در نسخه رعایت شده باشد:
1-تاریخ اعتبار دفترچه در طول جلسات درمانی باقی باشد.
2-از تاریخ ویزیت در بیمه های تامین اجتماعی یک ماه و در سایر بیمه ها تا ده روز بیشتر نشده باشد.
3-خط خوردگی در نسخه یا تاریخ نباشد(در صورت وجود خط خوردگی مهر و امضای پزشک خورده باشد. 
4-ناحیه درمان و تشخیص و تعداد جلسات ذکر شده باشد.
5-نوع کارهایی که باید برای بیمار انجام شود ذکر شده باشد.
6-پزشک ارجاع دهنده با نوع بیماری مرتبط باشد.
7-بیشتر از دو موضع درمان فقط با تائید مأمور بیمه مربوطه قابل انجام می باشد.
8-نسخ دفترچه روستائی باید ممهور به مهر پزشک خانواده باشد.
9-برای انجام بیشتر از ده جلسه با یک نسخه نیاز به تأیید نماینده بیمه مربوطه می باشد.
10-دفترچه متعلق به خود بیمار باشد.
سایر موارد قابل استحضار جهت بیماران سرپائی بیماستان:
1-بیمارستان طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی ، نیروهای مسلح ،خدمات درمانی، کمیته امداد،بیمه طلائی و شرکت نفت می باشد.
2-هزینه بیماران دارای بیمه طلائی با ارائه کوپن و کپی دفترچه رایگان می باشد.
3-هزینه بیماران بیمه حوادث ترافیکی تا دو ماه بعد از ترخیص از بیمارستان رایگان می باشد.
4-بیماران نیروهای مسلح 10 درصد و بقیه 30 درصد هزینه را بعنوان فرانشیز می پردازند.
معرفی تجهیزات موجود در بخش فیزیوتراپی بیمارستان قائم(عج): 
1-الکتروتراپی:
IR ; US ; ES ; Newdyn ; TENS ; IF ; Vibrator
2-
تمرین درمانی:
تخت فریم با وسایل متعلقه ; Cp ball ; Cp roll ; Tilt board ; Parallel bar ; digi flex و پله ; finger bar ; Quadriceps table ; دوچرخه ثابت و چرخ شانه

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ