نام و نام خانوادگی مسئول واحد : خانم دکتر بهاالدینی
نوع فعالیت : تامین و توزیع داروهای مورد نیاز
تلفن داخلي :259

شرح مختصر از فعالیت واحد :
تامین و تدارک داروهای مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر نحوه نگهداری دارو در بخش ها

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ