مسئول بخش : خانم س - رحمانی
سرپرست علمی بخش : 
جناب آقاي دكتر داوودي
تعداد تخت فعال : 6
تعداد پرسنل : 10
تلفن داخلی :216


قوانین و مقررات بخش :

با تكيه بر رعايت منشور حقوق  مددجو و علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخشNICU مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:
1- پذيرش و تحويل نوزاد و مدارك نوزاد
2-ارزيابي كامل وضعيت نوزاد حفظ و مراقبت درست از راه هوايي ،تهويه،

3-ارزيابي
4-مانيتورينگ سيستم هاي حياتي
5- انجام مراقبت هاي لازم قبل، حين و بعد از تزريق سورفكتانت و گزارش مورد ضروري به پزشك
6-بررسي آزمايشات؛ از قبيل الكتروليت ها،ABG
 7-تنظيم و كنترل عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي مورد استفاده جهت مددجو
8-انجام فرآيند تغذيه مددجو از طريقN.G.T.
 9- تنظيم و كنترل پارامترهاي دستگاه ونتيلاتور با توجه به وضعيت تنفسي مددجو طبق تجويز پزشك
10-مانيتورينگ حرارتي و تنفسي

11-انجام اقدامات احياء قلب و ريه و تنظيم و به كارگيري دستگاهDC شوک در موارد ضروری
12- انجام ساكشن ترشحات راه هاي هوايي و Post- nasal
 13-گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات
14-همراهي و نظارت پرستار ( حمايت حياتي نوزاد ) حين انتقال جهت اعزام – مشاوره و امور پاراكلينيكي
15-مراقبت هاي پرستاري لازم قبل، حين و بعد از كليه پروسيجرهاي تشخيصي و درماني (پونكسيون، تعويض خون- كاتتر نافي و …)
16-نظارت بر صحت عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي بخش
17-حمايت و آموزش خانواده نوزاد
18-ثبت دقيق و گزارش كليه اقدامات انجام شده

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-16 7:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ