مسئول بخش : خانم لیلا ژیانی
سرپرست علمی بخش : دکتر مریم فریدون پور
تعداد تخت فعال : 18
تعداد پرسنل : 27 نفر کارشنای پرستاری ؛ 2 نفر بهیار
تلفن داخلی : 249 - 214 - 322

 
شرح مختصری از فعالیتهای بخش:
بیماران این بخش با هماهنگی پزشک اسکرین ، پزشک اورژانس و یا توسط اورژانس 115 و پایگاه جاده ای ،سایر مراکز و بخش تابعه توسط اورژانس وارد بخش می شوند؛ و یا بصورت سرپایی مستقیما به پزشک اتفاقات مراجعه می کنند و پس از تریاژ و ویزیت توسط پزشک اتفاقات بستری یا مرخص می شوند.در این مرکز تقریبا تمام بیماران ترومایی و غیرترومایی پذیرش می شوند.


نحوه پذیرش بیماران اورژانس و فوری در بخش اتفاقات :
1-تریاژ بیماران توسط پرستار تریاژ
2-انتقال بیمار به اتاق CPCR و شروع اقدامات درمانی
3-حضور پزشک و تیم احیاء بر بالین بیمار و گزارش وضعیت بیمار به متخصص مربوطه
4-تشکیل پرونده توسط همراه بیمار (در صورت نداشتن همراه، توسط نگهبان بخش انجام می شود).
5-نوشتن پرونده بیمار توسط پزشک
6-در صورت انجام CPCR موفق و احیاء بیمار، بستگی به وضعیت ایشان، جهت ادامه درمان به بخش CCU و یا ICU و یا مراکز تخصصی تر انتقال می یابد و در صورت احیاء ناموفق و فوت بیمار به سردخانه انتقال می یابد. در موارد مرگ مشکوک صورتجلسه تهیه شده و به پزشکی قانونی اطلاع رسانی انجام می شود.


نحوه پذیرش بیماران غیراورژانس در بخش اتفاقات :
1-تریاز بیمار توسط پرستار تریاژ
2-ویزیت بیمار توسط پزشک اتفاقات و دستور بستری بعد از مشاوره با متخصص مربوطه
3-تشکیل پرونده توسط همراه بیمار
4-شروع اقدامات درمانی جهت بیمار


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 10:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ