مسئول بخش : خانم م-اکبری ساروئی
سرپرست علمی بخش : دکتر سیامک شایان
تعداد تخت فعال : 6
تعداد پرسنل : 10
تلفن داخلی : 228

کیسهای بستری :
UAP- Non ST MI- ST MI- Plumonary emboly- Plumonary edema -HTN crisis- انواع آریتمی- انواع بلاک ها

قوانین و مقررات بخش :
1-ساعت راند پزشکان معمولا 9 تا 10 صبح می باشد .
2-ساعت ملاقات 15-16 می باشد که در این ساعت یکی از همراهان بیمار جهت انجام کارهای شخصی بیمار به داخل بخش مراجعه نموده و سایر ملاقات کنندگان از راهرو پشت CCU بیمار را عیادت می کنند.
3- ساعت سرو صبحانه بیماران 7 صبح ، ناهار 12:30 و شام ساعت 19 می باشد .   

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ